Jag formar bokstäver till ord. Ord som förför och som charmar. Ord som får dina kunder att förstå dig på riktigt och som får dig att sälja lite mer. Jag är copywriter. | Kim Halderot, copywriter | Frilansande copywriter i Jönköping, Sverige | reklam, annonser, pressmeddelande, korrekturläsning, sociala medier, facebook, twitter, google+, linkedin, strategi, varumärke

Vad är ett varumärke?

Coca Cola

Eftersom det många gånger råder viss förvirring när jag talar om varumärken, tänkte jag att jag skulle ta en snabb genomgång av begreppet.

Det sägs att engelskan är ett mer utvecklat och flexibelt språk än svenskan. Och i vissa fall stämmer det mer än väl. Just i frågan om varumärken är det definitivt så. Där vi använder oss av endast ett ord, har engelskan två. Dels är det trademark, som oftast visar på något konkret som nästan går att ta på. Det kan vara exempelvis en logotyp eller en visuell profil. Men engelskan har också ordet brand, som mer talar om de värden som dina kunder förknippar ditt namn med.

När jag pratar (och skriver) om varumärken är så gott som alltid det senare ordet, brand.

Men hur kan vi då definiera ett brand? Om du frågar tio personer, som på ett eller annat sätt arbetar med varumärken, är risken stor att du kommer stå där med tio ganska olika svar. Gemensamt för alla förklaringar brukar dock vara, att ett brand i någon form handlar om ickefysiska värden, utan där det istället är summan av de tankar, rykten, erfarenheter och förväntningar som finns på ditt varumärke.

Så fort vi hör ett företagsnamn eller ser deras logotyp, så börjar det spraka i våra hjärnor. Men inte bara där, utan det sker saker även i hjärtat. Känslorna börjar tala. Vad associerar du med till exempel McDonald’s? För mig är det ord som onyttigt, gott, snabbt och amerikanskt. För dig är det sannolikt andra ord och värden. Det är detta som är brand, eller varumärke på svenska. Och det är detta som är de förväntningar som McDonald’s i det här fallet måste förhålla sig till.

The brand.

Det mest fascinerande här är alltså att du som ägare av namnet inte är ägare av ditt brand. Istället finns äganderätten helt och hållet i dina kunders händer och medvetande. Kort sammanfattat kan sägas att ett brand handlar om förväntningar. Om hur du och jag lever upp till de förväntningar som ställs på oss?

Varumärkesutvecklaren Micco Grönholm har beskrivit skillnaden mellan starka och svaga varumärken så här.

”Starka varumärken lovar vad de kan hålla. Mindre starka varumärken försöker hålla vad de lovar.”

Det som skiljer starka varumärken från svaga är således att de starka ständigt tycks överleverera i förhållande till kundens förväntningar. Förväntningarna är dessutom inte särskilt ofta synonyma med produkten eller tjänsten i sig, eller för den sakens skull heller fysiska egenskaper hos den. Tvärtom handlar det om något helt annat.

Det handlar om känslor.
Det handlar om personlighet.
Det handlar om förväntningar.
Det handlar om löften.

Vägen till framgång.

Vad har framgångsrika företag som Apple, Harley Davidson, Nike och BMW gemensamt?

De pratar ytterst sällan (om ens någonsin) om sina fysiska egenskaper och specifikationer. Istället har de tagit klivet ett par steg till och talar om mer abstrakta värden. Apples användare känner sig kreativa, BMW är synonymt med snygg design, Harley Davidson säljer frihet och Nike säljer oövervinnerlighet. Och de tar bra betalt för det.

Faktum är att företag som väljer att fokusera på produktens verkliga pris eller egenskaper förr eller senare kommer få det svårt i kampen mot sina konkurrenter. Åtminstone mot dem som istället har byggt upp en helt annan sorts förväntningar hos kunden.

Som jag skrev tidigare, så handlar varumärke om ett löfte. Vad händer när ett löfte, som är tydligt kopplat till produkten eller tjänsten helt enkelt inte längre håller? När det visade sig att löftet har brustit? Där och då, exakt i det ögonblicket, är förtroendet från kundens sida förbrukat.

Samtidigt står konkurrentens representanter och ler brett eftersom deras löfte är något helt annat, något som är tydligt kopplat till användandet och resultatet av produkten/tjänsten. För så länge användaren faktiskt får sina förväntningar uppfyllda, så är de i stor utsträckning benägna att vara mer förlåtande mot produkten.

Hur du kan bygga framgång redan i dag.

Hur kan du nu gå vidare och bygga ditt eget framgångsrika varumärke? Som Micco nämnde, lovar starka varumärken inte mer än de kan hålla. Se till att lägga löften på en nivå som du vet att du inte misslyckas med.

Ta reda på vad dina konkurrenter trycker på när de pratar om sin produkt. Är det rena produktegenskaper, eller har de ett mervärde som står över produkten eller tjänsten?

Hur skulle du kunna skapa ett mervärde till det du säljer? Vad kan du lova?

 

Det var lite kort om varumärken och dess betydelse i företagandet. Och det var nog på sin plats att dela upp varumärkesordet och förklara det. Har jag missat något, eller har du kommentarer till det jag har skrivit? Använd gärna kommentarfältet och diskutera vidare.

 

Läs mer.

1. Sex anledningar till att du ska bygga ditt varumärke.
2. Entreprenörens gyllene regel. 


Kim Halderot

Jag designar med bokstäver. Jag får dem att bli ord – ord som förför och som charmar. Ord som får din målgrupp att förstå dig på riktigt och som får dig att sälja lite mer.

Jag är copywriter. Och jag skriver reklam.

Bloggen drivs av mig, Kim Halderot, frilanscopywriter från Jönköping med flera års erfarenhet från både reklam- och säljbranschen. Har arbetat med kunder som bland annat Plantagen, Crescent, Stora Enso, JB Education och Elmia.

Här delar jag med mig av tips på hur du skriver bra reklam, hur du marknadsför dig själv och ditt företag, samt även en hel del exempel på både rolig och spännande kommunikation från andra.

Sök

ADRESS NARVAVÄGEN 17, 554 48 JÖNKÖPING
TELEFON +46 705 40 96 91
E-POST KIM@HALDEROT.SE